OVER RAUW

RAUW maakt intercultureel, multidisciplinair en rauw theater. Wij zijn altijd op zoek naar diversiteit en persoonlijkheid. Onze deelnemers staan vaak anders in de maatschappij en hebben hierom vaak een eigen wereldbeeld met daar bijhorende meningen, verhalen en ervaringen. Hierdoor zijn onze spelers de belangrijkste bron bij het maken van een voorstelling.

 

 

 Visie

Het doel van RAUW is theater brengen naar jongeren waarvoor het reguliere aanbod geen optie is. Daarmee bedoelen wij jongeren met een slechte financiële situatie of thuissituatie, minimale faciliteiten of vanwege een geestelijke of fysieke beperking. Wij zijn van mening dat theater deze jongeren veel kan geven: sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, een uitlaatklep, een creatief denkvermogen, een bewustzijn van kunst en niet te vergeten een stem en een plek waar publiek naar ze luistert. Daarbij hebben deze jongeren het theater ook veel te bieden: inspirerende verhalen en eigenzinnige wereldbeelden met daarbij behorende visies, meningen, verbintenissen en eigenzinnige bronnen. Wij vinden dat deze jongeren net zo waardevol zijn voor het theater en de kunst als dat het theater voor hen kan zijn.

 

 Missie

Wij zijn van mening dat alle jongeren de kans moeten krijgen hun creativiteit te ontwikkelen. Helaas krijgen niet alle jongeren daar de mogelijkheid toe. RAUW maakt het mogelijk voor deze jongeren om theaterlessen te volgen en voorstellingen te maken. Dit doen wij zowel in het binnen- als in het buitenland. Ook in andere landen hebben wij ervaren dat theater en kunst niet altijd binnen handbereik is. Ook de jongeren in die gebieden willen wij de mogelijkheid bieden om hun creativiteit een plek te geven.

 

Team

Remi Walsarie
Voorzitter, theaterdocent, regisseur

 

Huib Walsarie
Secretaris, penningmeester