RAUW Theaterprojecten

RAUW organiseert theaterlessen, maakt en speelt voorstellingen met en voor mensen die aan de rand van de samenleving staan. Mensen die door afkomst, financiële situatie, fysieke of verstandelijke beperkingen aan de rand van onze samenleving zijn beland.

 

RAUW bied deze doelgroep de mogelijkheid om zich op een creatieve manier te uiten. Door middel van diverse lessen en presentaties willen wij die creativiteit naar boven brengen en stimuleren. Naast het plezier helpt theater ook bij het ontwikkelen van verschillende vaardigheden zoals samenwerken, probleem oplossend denken en het presenteren van jezelf.

 

Wij maken beeldende, fysieke en muzikale theatervoorstellingen waarbij niet in hokjes wordt gedacht en niet binnen de lijntjes gekleurd wordt. Hiermee creëren we rauwe theatervoorstellingen.

 

stichting rauw curaçao 2015 Imaginabo

Stichting rauw dagbesteding

Volg ons op social media