OVER RAUW

RAUW organiseert theaterprojecten in binnen- en buitenland voor mensen die aan de rand van de samenleving staan. Wij maken intercultureel en multidisciplinair theater. Dit houd in dat wij met verschillende doelgroepen, culturele achtergronden en afkomsten werken. Hierdoor ligt de gesproken taal niet centraal binnen onze projecten, maar werken wij ook met elementen uit de muziek en dans.

 

Binnen de projecten zijn wij altijd op zoek naar diversiteit en persoonlijkheid. Onze deelnemers staan vaak anders in de maatschappij en hebben hierom vaak een eigen wereldbeeld met daar bijhorende meningen, verhalen en ervaringen. Hierdoor zijn onze spelers de belangrijkste bron bij het maken van een voorstelling.

 

 Visie

Theater biedt onze doelgroep veel verschillende aspecten en de doelgroep biedt het theater daarin veel verscheidenheid. 

Theater brengt meer dan alleen plezier. Het leert je om samen te werken, creatief ‘out of the box’ en probleemoplossend te denken. Dit zijn kwaliteiten die belangrijk zijn in onze wereld.

Daarnaast traint theater de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen. Het biedt een uitlaatklep en een plek waar je letterlijk gezien en gehoord wordt.

 

Daarnaast heeft deze doelgroep het theater ook veel te bieden. Omdat zij op een andere plek in de samenleving staan, hebben zij vaak een andere kijk op bepaalde thema’s. Zo bieden zij inspirerende verhalen en eigenzinnige wereldbeelden met daarbij behorende visies, meningen, verbintenissen en eigenzinnige bronnen. Onze doelgroep is vaak ondervertegenwoordigd in de kunsten en daarom zijn zij juist zo geweldig voor de kunsten. 

 

Missie

Wij zijn van mening dat iedereen de kans moeten krijgen hun creativiteit te ontwikkelen. Helaas krijgt niet iedereen daar de mogelijkheid toe. RAUW maakt het mogelijk voor deze doelgroepen om theaterlessen te volgen en voorstellingen uit te voeren. Dit doen wij zowel op nationaal als internationaal niveau. Ook in andere landen hebben wij ervaren dat theater en kunst niet altijd binnen handbereik is. Hier zijn vaak minder organisaties die dit organiseren. Ook de mensen uit die gebieden willen wij de mogelijkheid bieden om hun creativiteit een plek te geven.


Team

Remi Walsarie
Voorzitter, theaterdocent, regisseur

 

Huib Walsarie
Secretaris, penningmeester